Digitariaat Magazine

Digitariaat Magazine

Sinds 2016 verzorgt Martini Media bv de advertentieverkoop van het magazine Digitariaat. Dit magazine is een uitgave van Martini Media bv. Digitariaat is verschenen als bijlage van De Notarisklerk. Daarmee werd het gratis verstrekt aan alle leden van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) en de vele notarissen die op persoonlijke titel op dat blad zijn geabonneerd.

Omslag impressie van het Digitariaat Magazine

Het Digitariaat Magazine spitst zich volledig toe op het IT-gebruik binnen het notariaat. Het magazine bevat ongeveer 30 pagina’s met tips omtrent de digitale werkomgeving binnen het notariaat.