Magazine Schenken en
Nalaten aan Goede Doelen

Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen

Het glossy magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen is een informatief magazine over overzicht goede doelen in Nederland. Het verschijnt tweemaal per jaar en wordt in een oplage van 15.500 exemplaren als kosteloos leestafelexemplaar verspreid onder notariskantoren, levensexecuteurs en nalatenschap-coaches en onder serviceflats en woonzorginstellingen voor ouderen in Nederland. Daarnaast wordt het verspreid onder alle aula’s en crematoria in Nederland. Ook de Charity Managers van de diverse vestigingen van de Rabobank ontvangen het magazine voor de major donors.
Sinds 2017 is de website www.donerenaangoededoelen.nl gekoppeld aan het magazine. Op deze website kunt u op zoek gaan naar een goed doel dat het beste bij u past en rechtstreeks doneren aan het doel van uw keuze.

Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen
Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen

Goede doelen Nederland

De deelnemende organisaties presenteren zichzelf middels een redactioneel stuk over hun organisatie en/of projecten. Hiermee beogen zij de lezer van het magazine heldere informatie te verstrekken over wat er werkelijk met de gelden vanuit schenkingen en legaten gebeurt. 

Het magazine bevat daarnaast informatie vanuit overkoepelende organisaties zoals het CBF, FIN, IF, Partos, Partin, Museumvereniging en Goede Doelen Nederland. Hiermee wordt meer duidelijkheid verschaft over de wereld van goede doelen, keurmerken en mogelijkheden.

De overige redactionele inhoud informeert de lezer over de diverse vormen van doneren, schenken en nalaten en de (fiscale) voor- en nadelen.

Doneer aan goede doelen

Om de laatste uitgave online te lezen, volgt u onderstaande link: Schenken & Nalaten aan Goede Doelen. Tevens is het mogelijk om de nieuwe editie van het magazine "Schenken & Nalaten"  bij ons aan te vragen. Kom ook in actie en doneer aan goede doelen.

Wilt u voor deelname middels een mooie advertentie in het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen meer informatie of een offerte ontvangen van Martini Media bv? Neem dan contact op met onze adviseurs Gert Boerema of Marco Boshoven via telefoonnummer 050-314 22 44 of stuurt u een e-mail aan info@martinimedia.nl

Magazine Goede doelen