Sense Magazine | Hogeschool Arnhem Nijmegen

Sense Magazine | Hogeschool Arnhem Nijmegen

Sense is het magazine van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een school met ruim 30.000 studenten en meer dan 5.000 personeelsleden.

Omslag impressie Sense Magazine

Het magazine wordt gratis verspreid via displays in beide steden. Daarnaast gaat het naar abonnementhouders, ex-medewerkers en externe relaties van de HAN. Bovendien wordt het blad verspreid op talloze locaties in de regio Arnhem-Nijmegen, zoals bibliotheken, culturele podia, gemeentelijke instellingen, horeca etc.

Het SENSE magazine

Sense bevat nieuws, achtergrondinformatie, opiniërende artikelen en berichten waarbij vrije nieuwsgaring, actualiteiten en journalistieke onafhankelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Sense beoogt om zowel personeel als studenten van de HAN op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de hogeschool. Daarnaast informeert Sense hen over de maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen die voor de HAN van belang zijn.